top
logo


Home
WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE - 19.12.2017r Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 grudnia 2017 16:04

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Towarzystwa Sportowo - Rekreacyjnego "HETMAN" Konin

W imieniu Zarządu TS-R "Hetman" Konin zapraszam na

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

które odbędzie się we wtorek 19.12.2017r. w ODK "Zatorze"

ul. Szeligowskiego 1, 62-510 Konin

I termin godz. 19:00,  II termin godz. 19:15.

 

PORZĄDEK OBRAD

 

1. Otwarcie Zebrania, powitanie.

2. Wybór przewodniczącego obrad, jego zastępcy i dwóch protokolantów

3. Przyjęcie Porządku obrad oraz Regulaminu obrad

4. Wybór Komisji: Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej i Skrutacyjnej

5. Wystąpienie Prezesa - sprawozdanie Zarządu z działalności w kadencji 2014 -2017

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności obrad

7. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – sprawozdanie Komisji, wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium

8. Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem o absolutorium

9. Głosowanie nad wnioskiem o absolutorium

10. Zgłoszenia kandydatów do Zarządu na kolejną kadencję.

11. Wybory do Zarządu.

12. Ogłoszenie wyników wyborów.

13. Wystąpienie nowego Prezesa TS-R "Hetman" Konin

14. Zgłoszenia kandydatur do Komisji Rewizyjnej.

15. Wybory do Komisji Rewizyjnej TS-R "Hetman" Konin

16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - ogłoszenie wyników wyborów do Komisji

17. Wolne głosy i wnioski

18. Informacje Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wynikach ukonstytuowania się nowych władz klubu.

19. Przyjęcie uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

20. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

Za Zarząd

Prezes Zarządu TS-R Hetman Konin

Łukasz Michno

Poprawiony: piątek, 01 grudnia 2017 16:22
 

bottom